Sewer+

A tökéletes CAD kiegészítő
közmű-infrastruktúrák tervezéséhez

 

Sewer+

Gyors és hatékony közműhálózat-tervezés

Egyszerű és hatékony tervezés mindenféle közműhálózathoz (csatornahálózat, vízellátó hálózat, földgázhálózat, távközlési hálózat stb.)

Gyorsan és könnyen
racionális megoldásokhoz juthat

A Sewer+ számos, egymással összefüggő funkciót kínál, amelyek lehetővé teszik a települési hálózatok pontos és gyors tervezését.

Mindenféle közmű-infrastruktúra

Különböző típusú közműhálózatok tervezhetők a szoftverrel: például csatornarendszerek, vízellátás, földgáz-, fűtés-, villamosenergia- és távközlési hálózatok. A Sewer+ lehetővé teszi a különböző típusú hálózatok integrálását egyetlen projekten belül. A Sewer+ szoftver magában foglalja a kereszteződések automatikus újraszámításának lehetőségét és ezen csomópontok automatikus megjelenítését az egyes vezetékek hosszprofiljaiban.

King.Sewer+
King.Sewer+

BIM/IFC projektmodellek

A BIM alapú tervezéshez egy projektmodell elkészítése szükséges a szabványos IFC formátumban.
A Sewer+ segítségével exportálhatja a projektmodellt IFC 2×3 formátumba: ennek folyamán a felhasználó teljes mértékben ellenőrizheti az IFC-be exportálandó aknák, csövek és feltárások attribútumait.
A kiválasztott attribútumok listája elmenthető a későbbi projektekhez való újbóli felhasználás céljából.

Csatorna tengelyének intuitív szerkesztése

A csatorna tengelyének szerkesztése: a csúcsok vagy csomópontok interaktívan megadhatók a tengely CAD vonalláncként történő bevitelével, vagy akár közvetlenül egy Excel táblázatból is.
A módosítások a tervezés minden fázisában lehetségesek: hozzáadás, törlés, beszúrás, attribútumok módosítása; minden egyes módosítás automatikusan frissül a projekt minden részében.

King.Sewer+
King.Sewer+

Magassági értékek szerkesztése grafikusan és numerikusan

A hosszprofil pontjai interaktívan megadhatók, a cső magasságának és lejtésének megadásával, vagy a pontok Excel táblázatból importálásával.

Hidraulikai tervezés

A Sewer+ lehetővé teszi a szennyvízrendszerek hidraulikai számítását a “TRRL” és a racionális módszer szerint. További elemzésekhez a program a rendszer SWMM-be történő exportálását is lehetővé teszi.
A Sewer+ az EPANET modellt használja a vízellátó rendszerek hidraulikai számításához.

King.Sewer+
King.Sewer+

Dokumentációk és táblázatok exportálása

A CAD-rajzok mellett lehetőség van táblázatok készítésére is: hidraulikai eredmények, a terep koordinátái, aknák és magasságuk, a csövek méretei és hossza, szerelési tervek elemei, az alkatrészek előzetes mérései: árkok, csövek, aknák geometriája stb. Minden dokumentáció és táblázat exportálható Excel és Word formátumban.
A felhasználó által testreszabott hosszanti profiltáblázat egyszerű létrehozása; a tervező meghatározhatja a táblázat tartalmát és grafikai megjelenítését.

Terepmodellek készítése

A terepadatok bevitele 3D CAD elemekként, magassági attribútummal rendelkező CAD blokkokként vagy .txt fájlok és AutoCAD Civil 3D terepadatok segítségével történhet meg.
Terepmodellezés: a domborzat digitálisan leképezhető, a pontok vetítése a csatorna tengelyére lehetséges.
Új tereppontok megadása: magassági bevitellel vagy meglévő pontok interpolációjával.

King.Sewer+
King.Sewer+

Katalógus és aknakönyvtár

A Sewer+ támogatja a kerek, téglalap alakú és bármilyen további formájú aknákat, beleértve a beömlőnyílásokat is. A felhasználók vagy a gyártók létrehozhatnak egy aknakatalógust, amelyet akár további projektekben is felhasználhatnak. Az alak mellett az aknák és nyílások fedeleinek anyaga is választható.
Az aknakatalógus kiváló alap a tervezett csővezetékek BIM-modelljének pontosabb elkészítéséhez, valamint a projekt megvalósításához szükséges anyagok és munkák fejlettebb leltározásához.

Összeszerelési rajzok

A szerelési tervek lehetővé teszik a vízvezeték-elemek alaprajzi, valamint keresztmetszeti tervezését. A program tartalmazza a csövek és idomdarabok, szelepek és reteszek, valamint vízmérők és tűzcsapok könyvtárát, amelyek segítségével a vízvezetékrendszer könnyen összeállítható.

A felügyelők feladata az elemek ellenőrzése minden egyes rendszer esetében.

King.Sewer+